Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Endâd ve Şirk Konusuyla İlgili Ayet-i Kerimeler

Endâd ve Şirk Konusuyla İlgili Ayet

Endâd ve Şirk
Konusuyla İlgili Ayet-i Kerimeler

A- Endâd ve Şirk
Başkasını Allah'a Endâd/Denk
Tutmak: Bakara, 22, 165; İbrahim, 30; Sebe', 33; Zümer, 8; Fussılet, 9.
Putlara Tapmak: Maide, 76;
Mü'minun, 117; Ahkaf, 5.
Allah'a Eş Koşmak: Nisa, 36,
48, 116; En'am, 151; İsra, 23, 39; Ankebut, 68; Ahzab, 57.
Şirkin Misali: Rum, 28.
Şirk Zulümdür: Lokman, 13.
Heva ve Hevesi Putlaştırmak:
Casiye, 23; Muhammed, 12.
Allah'a Çocuk İsnad Edenler:
Kehf, 5, 102; Meryem, 88-92.
Allah Kendisine Şirk
Koşulmasını Affetmez: Nisa, 48, 116.
Şirkten Sakınmak: Şuara, 213;
Kasas, 88; Rum, 31; Zümer, 65-66; Mü'min, 66; Fussılet, 37; Zariyat, 51.
Mekke'li Müşriklerin Şirki:
En'am, 100; Rum, 28-29, 31-32; Sebe'41; Zuhruf, 20-21, 57-59.

B- Müşrikler
Müşrikler, Allah'tan Başkasını
Tanrı Edindiler: Bakara, 165; Al-i İmran, 151; Nisa, 117; Maide, 76; En'am, 1,
107, 136, 150; A'raf, 191; Yunus, 18, 66; Hud, 109; İbrahim, 30; Hıcr, 95-96;
Nahl, 73; Meryem, 81; Hacc, 11-13, 71, 74; Furkan, 3, 55; Yasin, 74-75; Saffat,
11; Sad, 5-7; Zümer, 15, 45, 67; Mü'min, 10-12; Şura, 9; Tur, 43.
Müşrikler, Kötülükleri
'Atalarımızdan Devraldık' Diye Savunurlar: Bakara, 170-171; Maide, 103-104;
A'raf, 28; Hud, 109; Lokman, 21; Saffat, 68-71; Zuhruf, 22-25.
Müşrikler, Put Diye Şeytana
Taparlar: Nisa, 117.
Müşrikler, Putları Şefaatçı
Kabul Ederler: Yunus, 18; Ra'd, 14; Nahl, 55; Meryem, 81-82; Zümer, 3, 43-44.
Müşriklerin Şirki: En'am, 100;
Rum, 28-29, 31-32; Sebe', 41; Zuhruf, 20-21, 57-59.
Müşrikler Nankördür: En'am,
63-64; Yunus, 12, 21-23, Nahl, 53-55; 83; Enbiya, 46; Ankebut, 65-67; Rum,
33-35; Lokman, 32; Saffat, 11; Zümer, 8; Zuhruf, 9, 15; 87; Abese, 17-23; Adiyat,
1-11; Kureyş, 1-4.
Müşrikler Necistirler: Tevbe,
28.
Müşrikler, Putlardan Fayda
Görmeyecekler: Bakara, 166; En'am, 22-24, 94; A'raf, 37, 53, 194-198; Yunus, 28;
Furkan, 17-19; Şuara, 96-103; Sâd, 59-60; Casiye, 10.
Müşriklerin Tevbesi: Tevbe,3,
11; Furkan, 70; Kasas, 67.
Müşriklerin Yaptıkları
İyilikler Boşa Gider: Tevbe, 17; Zümer, 65.
Müşriklerin Dostluğu Yoktur:
Bakara, 105; Maide, 82; En'am, 106; Tevbe, 7-8, 10, 12; İsra, 73-75; Kasas, 87;
Mümtehine, 1-2, 6-9.
Müşrikler, Mü'minleri Ateşe
Çağırır: Bakara, 221; İsra, 73-75; Ankebut, 12-13.
Müşriklerden Korkulmaz: Tevbe,
13-14; Yunus, 65; Hıcr, 94; Hacc, 38; Saffat, 171-175.
Müşrikle Mü'min
Karşılaştırması: Muhammed, 15; Mülk, 22.
Müşrikler, Mü'minlere Zarar
Veremezler: Saffat, 160-163; Tur, 42.

Putlara Tapmak
Putlara Tapmak Haramdır: Maide,
90; İsra, 23, 39.
Putlara Tapanlar, Gerçekte Ona
Tâbi Olmuyoırlar: Yunus, 66; Kasas, 62-63; Zümer, 3.
Putlara Tapmaktan Sakınmak:
İsra, 22; Hacc, 30; Furkan, 68; Şura, 9.
Kıyamet Gümü
Putların Durumu: Furkan, 17-19; Kasas, 62-64, 74; Saffat, 22-34.