Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Cihad ve Tebliğ; Başkasının Hidâyeti İçin Çalışmak.

Cihad ve Tebliğ


Cihad ve Tebliğ; Başkasının Hidâyeti İçin


ÇalışmakHidayeti bulup o yolda yürüyen insanın,
başkalarına bu hidayeti ulaştırmak istememesi, elinde bulunan imkân ve
fırsatları değerlendirmemesi, bir insanlık suçudur, büyük bir cinayettir.
Komşumuzun evi yanarken, yangını söndürme gücümüz olduğu halde seyirci kalmak ne
ise; hatta ondan da daha kötüdür, cehenneme aday inanç ve yaşayışlara tepkisiz
ve pasif bir seyirci kalmak. Hidayete davet etmediğimiz yakınlarımız ve ilişkide
olduğumuz insanlar, yarın yakamıza yapışıp bizden dâvâcı olabilirler endişesi
ile, başkalarına mesajı ulaştırmaya çalışmak zorundayız.[1]


İslam'ın hidayet yolunu gizleyip açıklamayanlar,
Kur'an'da şöyle uyarılır:

"İndirdiğimiz delilleri ve hidayeti, biz
insanlara Kitapta açıkladıktan sonra onları gizleyenlere, işte onlara, Allah
lânet eder. Hem de bütün lânet
edebilenler lânetler. Ancak, tevbe edip kendilerini düzelten ve Allah'ın
indirdiğini açıklayanlar müstesna. İşte onların tevbelerini kabul ederim. Ben,
tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edenim."
(Bakara: 2/159-160).[2]

[1] bkz.
Ahzab: 33/67.

[2] Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavramları.