Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İblis'in Aslı

İblisİblis'in Aslı:İblis ateşten yaratılmıştı ve cinlerdendi.[1]


Hz. Aişe (r.anha)'nin rivâyetine göre
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:

?Melekler nurdan yaratıldılar. Cinler ise
zehirli ateşten. Âdem ise, size özellikleri söylenen şeyden (topraktan)
yaratıldı.?[2]

[1] Kehf:
18/50; Hıcr: 15/27; Rahman: 55/15.

[2]
Müslim, Zühd: 10, Hadis no: 2294, 4/2294; Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel
Kavramları, Beyan Yayınları: 284.