Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İlimlerin Sınıflandırılması

İlimlerin Sınıflandırılması

İlimlerin Sınıflandırılması:

İnsanda ilmin ilk doğuşu; düşünmeden
(basitçe), bir yol göstericiye başvurmadan elde edilir. İnsan, yaşı ilerledikçe
sebeplerine başvurularak, düşünülerek, bir delille ilim elde etme yollarının var
olduğunu anlar. Toplu olarak söylersek; birisi vasıtasız yolla doğrudan elde
edilen ilim, diğeri vasıta ile elde edilen ilim vardır.