Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

AHİD ..

AHİDAHİD

"Onlar öyle
fâsıklardır ki, kesin söz verdikten sonra Allah'a verdikleri ahidlerinden/
sözlerinden dönerler. Allah'ın, ziyaret edilip hal ve hatırının
sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve
fesad çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır."
(2/Bakara, 27)