Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ahidle İlgili Ayet-i Kerimeler

Ahidle İlgili AyetAhidle İlgili
Ayet-i Kerimeler

Ahde Vefâ (Verilen Sözü Yerine
Getirmek): Bakara, 177; Al-i İmran, 77; Maide, 1; Ra'd, 20; İsra, 34; Mü'minun,
8; Ahzab, 1; Meâric, 32.
Allah'a Karşı Verilen Sözü
Yerine Getirmek: Bakara, 100; Al-i İmran, 76; Maide, 1, 7; En'am, 152; Ra'd,
19-20, 25; Nahl, 91, 95; Mü'minun, 8; Feth, 10.
Münafıklar, Sözlerinde
Durmazlar: Tevbe, 75-78.
Mîsak: Bakara, 27, 63, 83, 84,
93; Al-i İmran, 81, 187; Nisa, 21, 90, 92, 154, 155; Maide, 7, 12, 13, 14, 70;
A'raf, 169; Enfal, 72; Ra'd, 20, 25; Ahzab, 7; Hadid, 8.