Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Birr'in Sosyal Hayata Yansıması

Birr

Birr'in Sosyal Hayata Yansıması

Birr sosyal hayata iki şekilde
yansır: Birincisi sıla'dır ki bu insanlara karşılıksız mal yardımında
bulunmaktır. İkincisi ise ma'ruf'tur ki bu da, söz ve davranışlarla insanların
iyilikleri ve mutlulukları, dirlik ve düzenliği için çalışmak demektir.
Mü'minler, sevdikleri şeylerden
Allah yolunda harcadıkça bu birr erdemini kazanırlar. ?Sevdiğiniz şeylerden
infak edinceye kadar asla birr'e (iyiliğe ) erişemezsiniz. Her ne infak
ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.? (3/Âl-i Imran, 92) Görüldüğü gibi birr
ahlâkı toplumda ekonomik ve sosyal düzeni zorlama olmaksızın sağlayıcı, insanlar
arasındaki dostluğu ve barışı koruyacak, insanı en erdemli yapacak çok önemli
bir ahlâktır. (1)
??Birr (iyilik) ve takva
(Allah'tan korku-korunma) hususunda yardımlaşın; günah ve sınırı aşma konusunda
yardımlaşmayın. Gerçekten Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli
olandır.? (5/Mâide, 2)
Peygamberimiz (s.a.s.)
buyuruyor ki: ?Sıdk (doğruluk) insanı birr'e (Allah'ı râzı edecek iyiliğe)
götürür; birr de mü'mini Cennete götürür. Kişi, doğruyu söyler ve doğruyu arar
da Allah (c.c.) katında doğru sözlü diye kaydedilir. Yalan da kişiyi sınırı
aşmaya götürür. Haddi aşmak da (kişiyi) ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve
yalanı artırır da sonunda Allah katında yalancı diye kaydedilir? (Buharî,
Edeb 69, 7/30; Müslim, Birr 29, Hadis no: 2607, 4/2012; Ebu Davud, Edeb, Hadis
no: 1989, 4/297; Tirmizî, Birr 46, Hadis no: 1971, 4/347; Muvatta, Kelâm 16;
Kütüb-i Sitte 10/9)
Kur'an bize şöyle dua etmemizi
tavsiye ediyor: ?Ey Rabbimiz! Biz, ?Rabbinize iman edin' diye imana davet
eden bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Bizim günahlarımızı
bağışla, kötülüklerinizi ört ve bizi de ?ebrâr (Allah'ı râzı edecek iyilik
sahipleri) ile birlikte öldür.? (3/Âl-i Imran, 193)