Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Selim Kalb-Hastalıklı Kalb

Selim Kalb

Selim
Kalb-Hastalıklı Kalb:

?Kalb', Allah sevgisinin yerleştiği
yerdir aynı zamanda. Allah sevgisi kalbin tümüne yayılırsa, diğer sevgiler bunun
izinde gelişir. Kalbte en büyük sevgi Allah'a ait olmalıdır. Diğer sevgiler de
Allah sevgisine bağlı olarak kalbe girerler. Allah sevgisine aykırı sevgileri
kalbine koyanlar; inaçlarında, davranışlarında ve tercihlerinde mutlaka yanlış
yaparlar.

Allah katında insanların mallarının ve
dünyalıklarının hiç bir değeri yoktur. O insanlardan ?selim bir kalb'
istemektedir. (26 Şuara/89)

Mü'minlerin kalbleri ancak Allah'ı
anarak (zikrederek) doyar, onların kalbleri Allah'ı hatırlayarak gıda alırlar.
(13 Ra'd/28) Allah, mü'minlerin kalbini takva için imtihan eder. (49 Hucurat/3)
Allah'ın adı anıldığı zaman mü'minlerin kalbi ürperir. (8 Enfal/2)

Mü'minlerin kalbi, münafıkların kalbi
gibi bir o yana bir bu yana yalpa yapmaz. Şüphe içerisinde değillerdir. İman o
kalblerde kökleşmiştir. Onlar Allah'a teslim olmuş kimselerdir. Kalplerinde kin,
şüphe, nifak, aldatış, kötü niyet yoktur. Onlar kalplerini Allah'ı zikirle
doyururlar, takva ile beslerler ve salih amelle temizlerler.

Bir takım kalplerde maraz (hastalık)
vardır. Çünkü o kalpler, Allah karşısında görevlerini yapmıyorlar. Bu maraz daha
çok münafıkların kalblerindedir. (2 Bekaar/10) Bu marazın en önemli sebebi,
samimiyetsiz ve iki yüzlü olmaktır. Bir takım kalbler ise son derece katıdır.
Onlar Allah'a verdikleri sözü tutmamış ve kendi hevalerine (isteklerine)
uymuşlardır. Aşırı hırs, dünyaya tutkunluk kalb katılığını (kasvetini) artırır.
(57 Hadid/16) İnsan yanlış işleri yapmaya devam ederse kalbi yavaş yavaş
paslanır ve sonunda körleşir. İnkâra ve inada devam edenleri de Allah mühürler.
(2 Bekara/7. 4 Nisa/155) Mühür vurulan bir kalb imandan mahrum kaldığı gibi iyi
duygulardan da uzaklaşır. Allah'ın birliğini kabul etmeyenler, yeryüzünde
dağılırlar, bir araya gelemezler. (59 Haşr/14)

Kalb bozukluğunun en önemli belirtisi,
dil ile kalbin farklı oluşudur. Bu da münafıklıktır. Bazıları dilleriyle
müsliman olduklarını iddia ederler, ancak onlar şeytanları ile başbaşa kalınca
Allah'a ve müslümanlara gizli düşmanlık yaparlar. Bunların kalbi baştan ayağa
fesatla doludur. (2 Bekara/206)