Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Kalp, Kulak ve Gözün Konumu.

Kur

Kur'an'da Kalp,
Kulak ve Gözün Konumu

Hiçbir şey bilmeden anne
karnından çıkan insana Allah'ı hakkıyla tanıyıp şükretmesi için kalp, göz ve
kulak gibi nimetler verilmiştir. (Bkz. 16/Nahl, 78)
Allah'dan gâfil olanlar, kendi
iradeleriyle kulak, göz ve kalplerini fıtratları doğrultusunda kullanmadıkları
için Allah, onların kulak ve kalplerini mühürlemiş ve gözlerine perde çekmiştir.
(Bkz. 2/Bakara, 7; 16/Nahl, 108)
Kulak, göz ve kalplerini gereği
gibi kullanıp Allah'a teslim olamayanlar, insanlıklarını kaybederler; hayvandan
daha aşağı derekeye düşerler. (Bkz. 7/A'râf, 179)
Kulak, göz ve kalp,
yaptıklarından (ve yapmak zorunda olup da yapmadıklarından) sorumludur. (Bkz.
17/İsrâ, 36)
Gerçek körler, kafa gözü
görmeyenler değil; kalp gözlerini, basiretlerini kaybedip tarihten ibret almayan
ve geçmiştekilerin işlediği hataları tekrar edenlerindir. (Bkz. 22/Hacc, 46)

1- Murtaza Mutahhari, Kur'anî
Araştırmalar c. 1, s.71 vd.
2- Mustafa İslâmoğlu, Yürek
Devleti s. 61 vd.
3- Kur'an'ın Temel Kavramları,
269 vd.
4- Mahmut Toptaş, Şifa Tefsiri,
c. 1, s. 97