Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tuğyan Masdarının Kökü.

Tuğyan Masdarının KöküTuğyan Masdarının
Kökü'Tâğut', 'tağâ' fiilinden türemiş bir cins
isimdir.

'Tâğut'u iyi anlayabilmek için, bu kelimenin
türemiş olduğu 'tağâ' fiilini ve bu fiilin masdarı olan 'tuğyân'ı biraz
açıklamak gerekir.

'Tağâ'; sınırı aşmak, isyanda ve çıkışta fazla
ileri gitmek, azmak, çok azgınlık göstermek, (su) taşmak anlamlarına gelir.

Bu fiilin masdarı 'tuğyan'dır. 'Tuğyan', her
türlü sınırı aşmayı, azmayı, isyanda fazla ileri gitmeyi, kendini yeterli
görmeyi (istiğnâ'yı) ifade eder.

'Tâğut' kelime anlamıyla tuğyan eden demektir.
Çoğulu 'tavâğît' olarak gelmektedir.

'Tâğut', tuğyanı yaşayan ve yaşatan kişi ve
kuvvetleridir.

'Tuğyan'; isyan ve günahta sınır tanımayacak,
ölçüde ileri gitmektir. Tarihte azmış, isyanda ileri gitmiş ve yoldan çıkmış
birçok azgın kişi ve topluluk hakkında bu kelime ve bunun türevleri
kullanılmaktadır.

Esasen insanın yaratılışında 'tuğyan' ahlâkı
vardır. Bunun sebebi insanın kendini 'müstağnî' (çok zengin, yeterli ve güçlü)
görmesidir (96/Alak, 6-7; 92/Leyl, 7-13). Bazı kimseler ve topluluklar
kendilerini hiç kimseye, hatta bir Yaratıcıya bile muhtaç olmayacak konumda
görürler. Kendilerinde her istediğini yapacak bir güç ve bilgi var diye
vehmederler. Bundan dolayı Allah'ı unuturlar ve İlâhî yasaları dinlemezler,
azgınlık yaparlar. Böyleleri tuğyanla birlikte istediğini yapmaya yeltenir,
hak-hukuk ve sınır tanımamaya başlar. (A. Ünal, K. Temel Kavramlar, 355-356)