Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tuğyanın Cezası

Tuğyanın CezasıTuğyanın Cezası'Tuğyan' eden şaşkınların cezası, elbette ateşin
en tuğyan etmişi, azmışı cehennemdir. Azıp sınırı taşan birtakım kişi ve
topluluklara, yine azgınlaşan tabiat kuvvetleriyle ceza verildiği gibi,
bazılarına da âhiret hayatında cehennem verilecektir (79/Nâziât, 39). Cehennem,
bir gözetleme yeridir ve 'tâğîn-tuğyan edenler' için hazırlanmıştır (78/Nebe',
21-23).

Kur'an, insanları uyararak 'tuğyan'a
düşmemelerini, İlâhî sınırlara tecâvüz etmemelerini söylüyor. Âhirette 'tuğyan'
edenlerin sonlarının nasıl olacağını gözler önüne seriyor (50/Kaf, 23-30; 38/Sâd,
55-61).