Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Vekil Olması

Allah

Allah'ın Vekil Olması:

Kur'an, Allah'ın kulları için ?vekil'
olarak yeteceğini açıklıyor. ?Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şey
üzerinde vekildir.? (Zümer, 62) ?Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi)
Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.? (Nisa, 132. Ayrıca bkz. Nisa, 81, 171;
Isra, 65; Ahzab, 3, 48)

Allah'ın güzel isimlerinden biri
olarak ?el-Vekil'; yarattığı her şey üzerinde gözetici ve Hafız (koruyucu) olan,
hepsinin idaresinin ve rızkının kendisine ait olduğu, onlardan zararları
giderici, faydalı olanları onlara verici anlamına gelir. O, her şeyi düzenleyen
olduğu gibi yönetendir de. Yarattıklarını gözetir, onların rızıklarını yaratır.
Hiç bir şeyin bilgisi kendine gizli değildir, her şeyi korur, sevk ve idare
eder.

Müslümanlar ?Allah bize yeter, O ne
güzel Vekil'dir' (Âl-i Imran, 173) demeleri, bütün bu sıfatların Allah'a ait
olduğunu söylemek, O' nun bütün yapıp-etmelerinde güç sahibi ve bağımsız oluşunu
ifade etmek içindir. Allah (cc) vekil olarak, mü'minlerin güvenip dayandığı,
onların yapamayacağı işlerin en güzel idarecisidir. Vekil ismi bazı âyetlerde
?şahit' anlamına da gelmektedir. Allah (cc) her an ve her yerde insanların
yaptıklarına tanık olmaktadır, onların yaptıklarından haberdardır.
(Yusuf, 66; Kasas, 2)

[1]
[1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 461.
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları.