Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İnsanlara Zulüm de Siyasî Otoritenin Tuğyanıdır

İnsanlara Zulüm de Siyasî Otoritenin Tuğyanıdırİnsanlara Zulüm de
Siyasî Otoritenin Tuğyanıdır"Görmedin mi Rabbın ne yaptı Âd kavmine? Yüksek
sütunlarla dolu İrem'e? Ki şehirler arasında onun eşi yaratılmamıştı. Vâdide
kayaları oyan Semûd'a? Ve kazıklar sahibi Firavun'a? Bunlar ülkelerde
azmışlardı. Oralarda çok kötülük etmişlerdi. Bu yüzden Rabbın onların üzerine
azap kırbacını çarptı. Elbette Rabbın her an gözetlemededir."
(Fecr: 89/ 6-14)

Bunlar ülkelerinde azmışlardı; yani isyan edip
günah işlediler. İnsanlara eziyetle ve yeryüzünü fesâda uğratmakla haddi
aştılar. Kazıklar sahibi Firavun denilmesi: Firavun, yere dört kazık çaktırır,
işkence edeceği kimseleri ellerinden ve ayaklarından bu kazıklara bağlatır, o
şekilde işkence ederdi. Bunun için veya kazık gibi askerleri çok olduğundan
böyle nitelenmiştir. Ayetlerde ifade edilen azdıkları ve çok kötülük
ettikleri de gösteriyor ki, bu azgın ve zâlim yöneticiler, Allah'a isyan
edip baş kaldırdıkları gibi; zulüm ve düşmanlıkta da haddi ve ölçüyü aşmışlar,
halklarına işkence ve eziyeti çoğaltmışlardı.

[1]


[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.