Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Din Gününün Tek Sahibi Allah'tır

Din Gününün Tek Sahibi Allah


Din Gününün Tek Sahibi Allah'tır:

Âhirete, din günü denilmesinin
bir sebebi de, âhiretin dinin temel esaslarından olmasıdır. Allah ve âhiret
inancı, tevhidin tüm esaslarını içermektedir. Allah, âhiretin sahibi olduğu
gibi; dünyanın da sahibi, mâliki ve meliki (yöneticisi)dir. Ama burada "Din,
ceza gününün mâliki" denmiştir. Bunun sebebi: Bu dünyada bir kısım insanların
mâliklik ve meliklik iddiasında bulunmalarına Allah'ın fırsat vermiş
olmasındandır. O'nun dünyanın sahibi ve yöneticisi olduğuna karşı gelen bazı
çatlak sesler olabilir. Ama O'nun âhiret gününün sahibi oluşuna orada itiraz
eden kâfir, müşrik hiçbir kimse olamayacaktır. Âhirette mülk ve milk, sahiplik
ve otorite yalnız ve yalnız O'na aittir.
"Kimindir o gün hükümranlık?
Elbette kahhâr olan tek Allah'ındır." (Mü'min: 40/16)
"O gün iş tamamıyla
Allah'ındır." (İnfitâr: 82/19)
Elbette âhiretin de dünyanın da
sahibi sadece Allah'tır. Yoksa, âhiretin sahibi ve yöneticisi ile dünyanın
sahibi ayrı ayrı güçler değildir. Ne var ki, O'nun dünyanın sahibi oluşu, bazı
küfür çevrelerince tartışılsa bile, âhiret mâlikliği tartışmasız ve
itirazsızdır. Gerçek mü'min ise, O'nun dünya mâlikliği karşısındaki tartışma ve
itirazları ortadan kaldırmakla görevlidir.
Yüce Allah'ın her şeyin tek
yaratıcısı ve sahibi olduğunu bildiren pek çok gerçek vardır. Örneğin, kâinatın
yapı taşı olarak bilinen atom ve hayat binasının ana maddesi olarak kabul edilen
hücre. Atom, bunca küçüklüğüne rağmen büyük bir mûcize; Hücre, bunca
görülmezliğine rağmen bir başka mucize. Şüphesiz bu kâinat, her dilden okunan,
her vesile ile anlaşılan apaçık bir gerçekler kitabıdır. Evrenin herhangi bir
noktasına dikkatlice bakmak, Allah'a ve din gününe, yani âhirete inanmak
için yeterlidir. Allah'ın okunan kitabı olan Kur'an'da din günü anlatılırken,
görünen kâinat kitabından da bazı sayfalar gözler önüne serilmiştir. Böylece
öldükten sonra dirilme işi, kıyâmet günü ve âhiret hayatı, en gerçekçi ve doğru
bir şekilde anlatılmıştır. Şimdi, konuyla ilgili Kur'an âyetlerini ve kıyâmet
gününün Kur'an'da geçen diğer isimlerini görelim.


[1]
[1] Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavramları.