Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

YEMİN

YEMİN..
Yemin Çeşitleri
Ğamûs Yemin
Lağv Yemin
Yemin Keffareti
Yeminin Hâkim Kararına Etkisi
Mahkemedeki Yeminlerin Çeşitleri
Yemin; Anlam ve Mâhiyeti
Yemin Çeşitleri
1) Allah Adına Edilen Yeminler
1) Ğamûs Yemin
2) Lağv Yemin
3) Mün'akide Yemini
a- Mürsel Yemin
b- Muvakkat Yemin
c- Fevr Yemini
1- Uyulması Vâcip Olan Yeminler
2- Edilmesi Haram, Uyulmaması Vâcip Olan Yeminler
3- Uyulması Mendup Olan Yeminler
4- Mubah Olan Yeminler
5- Mekruh Olan Yeminler
Yemin Keffâreti
2) Allah'tan Başkaları Adına edilen Yeminler
1- Babalar, Anneler, Melekler vs. Gibi Allah'tan Başka Varlıklar Adına Edilen Yeminler
2- Bir Şarta Bağlanarak Edilen Yeminler
a- İbâdet ve Tâat Cinsinden Bir Şeye Bağlananlar
b- İbâdet ve Tâate Bağlanmayıp, Talak Veya Köle Âzâdına Bağlanan Yeminler
Yeminin Hâkim Kararına Etkisi
Mahkemedeki Yeminlerin Çeşitleri 1- Şâhidin Yemini
3- Dâvâcının Yemini
Allah'ın İsmi İle Yemin Etmenin Şartları
Allah'tan Başkası ile Yapılan Yeminin Şartları
Yalan Yemin.
Kur'ân-ı Kerim'de Yemin Kavramı
Kur'ân'ı Kerim'de Allah'ın Kendi İsmine/Zâtına Yeminleri
Kur'ân'ı Kerim'de Allah'ın Kur'an'a Yemini
Kur'ân'ı Kerim'de Allah'ın Yarattıklarına Yemini
Kur'an'da Allah'ın Yeminleri (Aksâmu'l-Kur'an)
Hadis-i Şeriflerde Yemin Kavramı
Kasâme.
Lian/Mülâane.
Liânın Şartları
Çocuğun Nesebini Red Edebilmek İçin Gerekli Şartlar
Liânın hükümleri
İlâ'
İlâ'nın Şartları
Günümüzdeki Kullanımıyla Yemin.
Tarihten Bu Güne Yemin ve Andiçme.
And İçme
Resmî Uygulamalarda Yemin/Andiçme.
Yemin Töreni
Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar