Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ensârullah Kavramıyla İlgili Âyet-i Kerimeler

Ensârullah Kavramıyla İlgili ÂyetEnsârullah
Kavramıyla İlgili Âyet-i KerimelerYARDIM ANLAMINDAKİ NASR KELİMESİNİN GEÇTİĞİ
ÂYETİ-İ KERİMELER (Toplam 158 Yerde): 2/Bakara, 48, 62, 86, 107, 111, 113, 113,
120, 120, 123, 135, 140, 214, 214, 250, 270, 286; 3/Âl-i İmrân, 13, 22, 52, 52,
56, 67, 81, 91, 111, 123, 126, 147, 150, 160, 160, 192; 4/Nisâ, 45, 52, 75, 89,
123, 145, 173; 5/Mâide, 14, 18, 51, 69, 72, 82; 6/En'âm, 34; 7/A'râf, 157, 192,
197, 197; 8/Enfâl, 10, 26, 40, 62, 72, 72, 72, 74; 9/Tevbe, 14, 25, 30, 40, 40,
74, 100, 116, 117; 11/Hûd, 30, 63, 113; 12/Yusuf, 110; 16/Nahl, 37; 17/İsrâ, 33,
75, 80; 18/Kehf, 43, 43; 21/Enbiyâ, 39, 43, 68, 77; 22/Hacc, 15, 17, 39, 40, 40,
60, 71, 78; 23/Mü'minûn, 26, 39, 65; 25/Furkan, 19, 31; 26/Şuarâ, 93, 93, 227;
28/Kasas, 18, 41, 81, 81; 29/Ankebût, 10, 22, 25, 30; 30/Rûm, 5, 5, 29, 47; 33/Ahzâb,
17, 65; 35/Fâtır, 37; 36/Yâsin, 74, 75; 37/Sâffât, 25, 116, 172; 39/Zümer, 54;
40/Mü'min, 29, 51; 41/Fussılet, 16; 42/Şûrâ, 8, 31, 39, 41, 46; 44/Duhân, 41;
45/Câsiye, 34; 46/Ahkaf, 28; 47/Muhammed, 4, 7, 7, 13; 48/Fetih, 3, 3, 22; 51/Zâriyât,
45; 52/Tûr, 46; 54/Kamer, 10, 44; 55/Rahmân, 35; 57/Hadîd, 25; 59/Haşr, 8, 11,
12, 12, 12; 61/Saff, 13, 14, 14, 14; 67/Mülk, 20; 71/Nûh, 25; 72/Cin, 24;
86/Târık, 10; 110/Nasr, 1.ALLAH'A (O'NUN DİNİNE) YARDIM: 3/Âl-i İmrân, 52;
22/Hacc, 40; 47/Muhammed, 7; 57/Hadîd, 25; 59/Haşr, 8; 61/Saff, 14.ALLAH'TAN YARDIM İSTEMEK: 1/Fâtiha, 5; 2/Bakara,
45, 153; 7/A'râf, 126, 128; 12/Yûsuf, 18; 21/Enbiyâ, 112.ALLAH'TAN BAŞKASINDAN YARDIM İSTEMEKTEN
SAKINMAK: 12/Yusuf, 41-42.ALLAH'IN YARDIMI KONUSUYLA İLGİLİ ÂYETLER


Mü'minlerin Allah'tan Başka Yardımcıları Yoktur:
2/Bakara, 107, 120, 286; 3/Âl-i İmrân, 150; 4/Nisâ, 45; 5/Mâide, 55; 6/En'âm,
51; 7/A'râf, 196; 9/Tevbe, 16, 116; 29/Ankebût, 22; 32/Secde, 4; 42/Şûrâ, 31.


Allah İman Edenlerin Yardımcısıdır: 2/Bakara,
257; 3/Âl-i İmrân, 139, 160; 6/En'âm, 127; 9/Tevbe, 40; 30/Rûm, 47; 45/Câsiye,
19; 47/Muhammed, 11.

Savaşta Allah'ın Yardımı Ve Dostluğu: 2/Bakara,
214; 3/Âl-i İmrân, 125-127, 139, 148; 8/Enfâl, 9-13, 17-18, 39-40; 9/Tevbe, 25;
22/Hacc, 40, 60; 47/Muhammed, 7.

Kâfirlere Karşı Allah'ın Yardımını İstemek:
2/Bakara, 286; 8/Enfâl, 45; 10/Yunus, 85-86; 40/Mü'min, 56; 60/Mümtehine, 5.


Allah En Güzel Dost ve En Güzel Yardımcıdır: 22/Hacc,
78; 42/Şûrâ, 9.

Allah'ın Yardımı Sabredenlerle Beraberdir:
2/Bakara, 153.

Allah'ın Yardımı Yakındır: 2/Bakara, 214.

Allah Dilediğine Yardım Eder: 30/Rûm, 5-6.F- ZAFER

Zafer İman Edenlerindir: 3/Âl-i İmrân, 123, 139,
148; 13/Ra'd, 41; 21/Enbiyâ, 105; 24/Nûr, 55; 30/Rûm, 60; 48/Fetih, 23; 63/Münâfıkun,
8.

Zafer Allah'tandır: 3/Âl-i İmrân, 125-126, 160.

Zafer, Allah 'ın Yardım Ettiği Kimselerindir:
3/Âl-i İmrân, 160; 5/Mâide, 56; 9/Tevbe, 15; 30/Rûm, 2-5.

Kâfirler İstemese de, Allah Nurunu Tamamlar: 9/Tevbe,
32-33; 10/Yûnus, 82; 22/Hacc, 15; 42/Şûrâ, 24; 61/Saff, 8-9.

Zafer İslâm'ındır: 21/Enbiyâ, 44; 24/Nûr, 55;
48/Fetih, 28.

Gâlibiyet, Allah'ın ve Peygamberinindir:
58/Mücâdele, 21; 63/Münâfıkun, 8.

Allah, Mü'minlerin Aleyhinde Kâfirlere Zafer
Vermez: 4/Nisâ, 141; 8/Enfâl, 36-38.

Mü'minler, Kâfirlere Üstün Gelmeseydi,
Yeryüzünün Düzeni Bozulurdu: 2/Bakara, 251.

Nice Az Topluluklar, Daha Çok Topluluklara Üstün
Gelebilir: 2/Bakara, 249-251; 8/Enfâl, 65-66.

Savaşta Gâlibiyet ve Geçici Yenilginin
Hikmetleri: 3/Âl-i İmrân, 140-142.