Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar

Konuyla İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek KaynaklarKonuyla İlgili
Geniş Bilgi Alınabilecek KaynaklarVahiyle Doğrulmak, Ramazan Kayan, Çıra Y. s.
41-48

Kur'an Ansiklopedisi, Süleyman Ateş, KUBA Y. c.
2, s. 304-310

Şâmil İslâm Ansiklopedisi (Ahmed Önkal), Şamil
Y. c. 2, s. 109-111, 373