Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Fıkıhta Sefih

Fıkıhta SefihFıkıhta Sefih:Fıkıh dilinde ?sefih', aklı olduğu halde
şeriatın ve aklın gereklerine aykırı bir şekilde hareket eden, malını gereği
gibi kullanmayan demektir. Nitekim aklı başında, aklını iyi kullanan, doğru yolu
bulabilen kimselere ?rüşd' sahibi denir.

Sefih, aklı ve dini noksan kimsedir. Aklın ve
dinin gereklerine aykırı hareket eder. Ya ahmaktır ya da yaptığı hatayı
görmeyerek fâsık olan kimsedir. Fâsıklık yaparak Allah'a isyan eder, aklını iyi
işlerde kullanmayarak da bir sürü zarara uğrar.

[1]


[1]
Hüseyin K. Ece, İslam'ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları: 586. Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.