Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Seyyidü'l-İstiğfar Duası

Seyyidü

Seyyidü'l-İstiğfar Duası:

Bu dua konusunda şöyle bir hadis
nakledilir. Resulullah (s.a) buyurdu ki; "İstiğfar dualarının en değerli ve
en üstünü şöyle demendir: "Allâhümme ente Rabbî, Lâ İlâhe İllâ ente halaktenî ve
ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me'steta'tü, eûzü bike min şerri mâ
sana'tü, ebûü leke bi ni'metike aleyye ve ebûü bi zenbî fe'gfirlî fe innehû lâ
yeğfiru'z-l; zünûbe illâ ente"

Anlamı:"Allah'ım! Sen benim Rabbımsın!
Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm
yettiği kadarıyla senin akdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların
şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim, günahımı da
itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret
edemez."

Hz. Muhammed (s.a.s) daha sonra
şunları ekledi: "Kim bunları inanarak sabahleyin söyler de akşam olmadan ölürse,
o kişi Cennet ehlindendir. Yine kim bunları inanarak geceleyin söyler de sabaha
ulaşamadan vefat ederse Cennet ehlindendir"[1]
[1]
Buhârî, Deavât, 2. Şâmil İslam Ansiklopedisi: