Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İstiğfar'ın Mahiyeti?.

İstiğfar

İstiğfar'ın Mahiyeti?

Allah'tan hata ve günahlarının
bağışlanmasını isteme, mağfiret (bağışlanma) dileğinde bulunma demektir.

İçerisinde ?istiğfar (bağışlanma
dileği) bulunan bütün dualara da ?istiğfar duası' denmiştir.

İstiğfar; müslüman bir insanın bir kul
olarak kendini Allah'ın büyüklüğü karşısında bir yere koyması, Allah'ın her şeye
sahip olduğunu anlaması demektir bir anlamda. Kişi Allah'ın kuludur. Kul
Allah'ın bir yasağını çiğnerse veya bir emrine aykırı hareket ederse günah
kazanır. Yani Allah karşısında hata eder. Günahları ise yalnızca Allah bağışlar.[1]

Kul, yaptığı hatanın farkına varır,
pişman olur, ellerini açar Rabbinden bağışlanma diler, af olmayı bekler. Kulun
böyle yapması hem yaptığı hatadan dönmektir, hem de Allah'ın büyüklüğüne yeniden
teslim olmaktır. Kişi, bir hatayı yaptığı halde umursamaz, aldırmaz, hatta
yaptığı hatanın iyi bir şey olduğunu düşünür de, affedilmesi için Allah'a
yönelmezse; bu tavır Allah'a karşı bir kibirdir (gururdur). Böyle bir ahlâk
ancak inkârcıların davranışıdır.

Kul, Allah'ı sevdiğini, O'nun
Büyüklüğünü tanıdığını, O'ndan korktuğu (ittika ettiğini), O'na sığındığını,
yalnızca O'ndan yardım dilediğini, Allah'tan bağışlanma (istiğfar) ile yerine
getirir. Kulun en Yüce Makam karşısında acizliğini ve günahkârlığını dile
getirmesi, Allah'ın rahmetine sığınması veya onu istemesi, onun çok önemli bir
ibadetidir. Bu tavır, Allah'a olan bir bağlılığın isbatıdır.[2]
[1]
Âli İmran: 3/135.


[2]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 361-362.