Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İçimizdeki Münafıklara Dikkat

İçimizdeki Münafıklara Dikkat

İçimizdeki
Münafıklara Dikkat:

Riya ile ilgili olan bu bahiste geçen
hadislerden bir kısmında Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) âhir zaman
Müslümanı olan bizlerin dikkatini bir noktaya çekmekte ısrar ediyor, ciddî bir
mesaj vermek istiyor: "Düşmanlar, din adamı kisvesine soktukları münafıklarla
tahribâtlarını icra etmeye ehemmiyet vereceklerdir." Böylece göreceğiz ki,
düşmanlarımızın en büyük plânı, dâhilî huzursuzluklar çıkarmaktır. Bunda da
metodu, içimize soktuğu bizden görünümlü kimselerle kafalara yanlış fikirler
ekmek, Müslümanları birbirine düşürmek, birbirlerine itimadı sarsmaktır.[1][1]
İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve
Şerhi, Akçağ Yayınları:7/316-317.