Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kullarını İmtihan Konusunda Tasarruf Yalnız Allah'ındır

Kullarını İmtihan Konusunda Tasarruf Yalnız Allah

Kullarını İmtihan Konusunda Tasarruf Yalnız Allah'ındır

Kulunu
imtihan konusunda da Allah tek olup, bu hususta da O'na kimse ortak olamadığı
gibi, bu imtihanın yeri, zamanı, şekli, zorluğu ve çeşidini tâyin konusunda da
O'nun ortağı yoktur. İmtihanın ve kulunu denediği sıkıntının çeşidini, yapısını,
yerini ve süresini sadece O düzenler. Kulun, nerede olursa olsun, bu imtihana,
sınavın konu ve ayrıntılarına karşı çıkması câiz değildir. Böyle bir durum
müslümanda görülürse, imanıyla çelişir, hatta dinden çıkmasına sebep
olabilir. Nasıl ki bir öğrenci, imtihanın şekli, yeri, zamanı ve süresi
konusunda sınav yapan yetkiliye veya öğretmenine baskı yapamaz, karşı koyamazsa,
kulun Rabbine karşı bunları yapması hiç düşünülemez. Müslümana düşen,
imtihanının hafif geçmesi ve başarması için Allah'a dua etmesi, başaramayacağı
veya ezileceği zor sınavlardan, fitne ve sıkıntılardan, onların şerlerinden
Allah'a sığınmasıdır.
Buhâri ve
Müslim'in rivayet ettikleri şu hadis, bu kabilden bir duâdır:

?Allah'ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günah işlemekten, borç altında kalmaktan,
kabir fitnesinden ve azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden ve yalancı Mesih
Deccal'ın fitnesinden Sana sığınırım."[1]

Bir âyette
de bu konudaki dua örneği olarak şöyle buyruluyor:
"Rabbimiz!
Bizi, kâfirler/inkâr edenler için bir fitne/İmtihan kılma (onları bizim başımıza
musallat etme), bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne gâlip ve hikmet sahibi ancak
Sensin." (Mümtehine: 60/5)[2][1] Buhâri;
Askalânî, S. Buhâri Şerhi, c. 11, s. 176; Müslim; Nevevî, Müslim Şerhi, c.
17, s. 20-21.


[2]
Abdülkerim Zeydan, s. 123-124. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.