Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Takvâ ve Türevleri

Takvâ ve Türevleri

Takvâ ve Türevleri

'Takvâ' kelimesinin aslı 'veka' fiilidir. Bu
fiilin masdarı olan 'vikaye, tevkıye, vikae' kelimeleri, sözlükte; bir şeyi
korumak, himâye etmek, zarar verecek şeylerden çekinmek, bir şeyi başka bir
şeyle, bir tehlikeye karşı korumaya almak demektir.

Bu bir anlamda zararlı şey ile kendi arasına bir
engel koymaktır.

"Yarım hurma ile de olsa, sadaka vererek,
kendinizi cehennemden koruyunuz (ittika ediniz)."
Hadisinde bu anlamda kullanılmıştır (Müslim,
Zekât 20, hadis no: 1016, 2/703; Nesâî, Zekât 63, 5/56; İbn Mâce, Zekât 28,
hadis no: 1843, 1/591).

'Veka' fiili kökünden gelen 'ittika' sözlükte;
vikaye'yi kabul etmek, bir başka deyişle, vikayeye girmek, elem ve zarar verecek
şeylerden sakınıp kendini korumaya almak anlamına gelir.

Aynı kökten gelen 'tevekka' da 'ittika'
anlamındadır.

'takvâ', 'ittika'nın ismidir ve sözlük anlamı
olarak, kuvvetli himâyeye girmek, korunmak, kendini koruma altına almak
demektir.

'Müttekî' ise, ittika eden, takvâ sahibi kimse
demektir. (Bakınız: Müttekî)

Kur'an gelmeden önce Arapça'da takvâ kelimesi,
insan ve hayvan gibi bir canlı varlığın kendini, dışarıdan gelebilecek bir
zarara karşı kavunması anlamına gelmekte idi.