Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'da Korkuyu İfade Eden Diğer Kelimeler

Kur

Kur'an'da Korkuyu
İfade Eden Diğer Kelimeler

'Takvâ' kelimesinin anlamında 'korku, korkmak'
unsuru da vardır. Ancak bunu yalnızca korku veya korkmak diye anlamak, başka bir
dile yalnızca korku diye çevirmek çok yetersiz kalmaktadır. Kur'an'da korkuyu
değişik boyutlarıyla anlatan 'havf', 'hazer', 'haşyet', 'rehbet', 'vecel' gibi
kelimeler de kullanılmıştır. Bu kelimelerin her biri bir korku olayını değişik
boyutlarıyla anlatmaktadırlar.

'Takvâ' tek başına bir korku olayı olmadığı
gibi, korku unsurundan da tamamen uzak değildir. Bu bakımdan takvâ kelimesi
bazen, korku ve ürperti anlamında 'havf ve haşyet' kelimelerinin yerine
kullanılmaktadır. Bu bir anlamda takvânın bir sonucu olarak Allah'tan havf ve
haşyet duymak (korkmak) demektir.

Şu âyette 'haşyet' ve 'ittika' beraber
kullanılmaktadır:

"Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat eder, Allah'tan
korkarsa (haşyet duyarsa) ve O'ndan ittika ederse (korunursa); işte kurtuluşa
erenler onlardır." (24/Nûr, 52)