Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Konuyla İlgili Birkaç Uyarı

Konuyla İlgili Birkaç UyarıKonuyla
İlgili Birkaç Uyarı


Çocuklara,
mükellef yaşlarında olmadıkları halde "Allah yakar!" diyerek, onu güya terbiye
etmek, Allah'ın yakıcılığını ve cezasını önceliklemek en azından üç büyük yanlış
içerir. Allah'a iftira atılmış olur; Allah, çocukları çok sever, onların yaptığı
hiçbir şeyden dolayı yakmaz. Allah, azabıyla korkulan vasfından önce, sevilmesi
gereken merhametli rabbımızdır. Terbiye yönüyle de sevgi esasına dayanmayan,
ceza ve korkutmaya dayanan terbiye çocuk üzerinde olumsuz etkileri olan bir
yaklaşımdır, bu yönüyle de yanlıştır.
Cennet ve
cehennem konusunda bazı vâizlerin ve halk kitaplarının mübalağalı tasvirleri
sözkonusudur. Bunlar terğib ve terhib amaçlı ifadelerdir. Ama, unutmamalıyız ki,
cehennem gaybla ilgili bir konudur. Dinle ve özellikle de gaybla ilgili
konularda delilsiz beyanlar çok yanlıştır.
Cehennem ve
cennetle ilgili fıkralar anlatmak, anlatılan fıkralara tasvip ederek veya
gülerek katılmak, dini, cennet ve cehennemi alaya almak, ve küçümsemek demek
olduğundan çok tehlikelidir. Bu tür Bektaşi fıkralarına veya güncel
yakıştırmalara iltifat edilmemesi gerekir.[1]
[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.