Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm hukukuna göre üç çeşit hak vardır

İslâm hukukuna göre üç çeşit hak vardırİslâm hukukuna
göre üç çeşit hak vardır:

1- Allah hakkı (hukukullah):
İnsanların kulluk görevi, onları Allah'a yaklaştıran şeyler, genelin
çıkarına olan, Allah tarafından belirlenmiş hükümler,
2- Allah hakkı ve insan
hakkı: Örneğin, kişinin aklının, dininin, neslinin korunmasında iki hak
vardır. Bu hakların yerine getirilmesiyle hem Allah'ın emrine uyulmuş olur, hem
de bunlarla toplum ve kişilerin çıkarı (maslahatı) korunmuş, haklarına tecavüz
önlenmiş olur.
3- Kişinin maslahatının
korunduğu haklar: Çok geniş bir alanı vardır. İnsan hakları dediğimiz
şeylerdir.