Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

İslâm'da İnsan Hakları

İslâm

İslâm'da İnsan
Hakları

Hiç bir düzende (dinde)
görülemeyecek kadar insan haklarını gözeten İslam, insanın şu haklarını korumaya
alır:
a- Din emniyeti: İslam, din
hakkını ve dini yaşama hürriyetini güvence altına alır.
b- Nefis (can) emniyeti: İslam,
yaşama hakkını temin eder.
c- Akıl emniyeti: İlim ve
tefekkürü emreden İslam, içki ve uyuşturucu gibi akla zarar verecek şeyleri
yasaklar ve aklı her türlü arızalardan koruyucu tedbirler alır.
d- Nesil emniyeti: Irzın, şeref
ve namusun korunmasını ve sağlıklı nesiller yetiştiril-mesini temin için İslam
gerekli her türlü ortamı hazırlar.
e- Mal emniyeti: İslam malı
korumak için, hırsızlık vb. suçlara giden yolları tıkadığı gibi, insanlara
yeterli geçim kaynaklarına sahip olma hakkını ve imkanını tanır.
Özetle İslam, her insanın
onurunu, namusunu, özgürlüğünü, dinini, malını, canını, geçimini ve işini
garanti altına alır.
İslam, insan hakları konusunda
hâlâ ulaşılamaz durumdadır. İnsani kardeşlik prensibine yer verir. Irkçılığı ve
takvanın dışında üstünlük anlayışlarını reddeder. İslam'ın emir ve yasakları,
hükümleri, ibadetleri, ceza anlayışı... eşitliği isbat etmektedir. Diğer
düzenlerde bu denli eşitlik teoride bile yoktur. Eşitlik adına adaletsizliğe de
göz yummaz. Kadın - erkek eşitliği diyerek cinsel farklılıkların gözardı edilip
istismar edilmesine, insanların sömürülerek zulmedilmesine yol açacak
aşırılıklara da geçit vermez.