Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Hak-Bâtıl Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

HakHak-Bâtıl
Konusuyla İlgili Âyet-i Kerimeler

a- Hakkı Gizlemek: 2/Bakara,
42.
b- Hakkı Kabul Etmek: 2/Bakara,
147.
c- Hak, Allah'tan Gelmedir:
3/Âl-i İmran, 60; 10/Yûnus, 108; 34/Sebe', 49.
d- Allah, Takvâ Sahiplerine
Hak ile Bâtılı Ayıracak Anlayış Verir: 8/Enfâl, 29; 92/Leyl, 5-7.
d- Kâfirler İstemese de Allah,
Hakkı Yerine Getirecektir: 9/Tevbe, 32-33; 10/Yûnus, 82; 22/Hacc, 15; 42/Şûrâ,
24;61/Saf, 8-9.
e- Asıl Hak/Gerçek Allah'tır:
22/Hacc, 62.
f- Hakkı Tavsiye Etmek: 103/Asr,
1-3.
g- Haktan Şüphe Etmemek:
2/Bakara, 147; 3/Âl-i İmran, 60; 6/En'am, 114; 10/Yûnus, 94-95; 49/Hucurât, 15.
h- Haktan Başka Her Şey
Bâtıldır: 10/Yûnus, 32.
i- Hak Gelince Bâtıl Yok Olur,
Ortadan Kalkar: 17/İsrâ, 81; 21/Enbiyâ, 18.
j- Hak ile Bâtılın Misali: 13/Ra'd,
17; 35/Fâtır, 20.
k- Allah, Bâtılı Yok Eder:
42/Şûrâ, 24.
l- Hak ile Bâtıl
Karşılaştırması: 35/Fâtır, 19.
m-Bâtıla İnananlar: 29/Ankebût,
52, 67.
n- Bâtılın Hiçbir Şeye Gücü
Yetmez: 34/Sebe', 49.
o- Hak-Bâtıl Mücadelesi: 22/Hacc,
19; 37/Saffât, 113; 58/Mücâdele, 22; 60/Mümtehine, 3; 64/Teğâbün, 14.
p- Hak-Bâtıl (İman-Küfür)
Mücadelesi, Allah'ın Dilemesiyledir: 2/Bakara, 253.
r- Hak-Bâtıl Mücadelesi En
Yakın Akraba Arasında da Geçerlidir: 22/Hacc, 19; 37?Saffat, 113; 58/Mücadele,
22; 60/Mümtehine, 3; 64/Teğâbün, 14.
s- İbrahim a.s.'ın Babası: 6/En'am,
74; 19/Meryem, 42-48; 21/Enbiyâ, 52-57; 26/Şuarâ, 69-82; 37/Saffât, 85-87; 43/Zuhruf,
26-27, 60/Mümtehine, 4.
Ş- Nuh a.s.'ın Çocukları: 11/Hûd,
40, 42-47.
t- Nuh a.s.'ın Karısının
İhâneti: 66/Tahrim, 10.
u- Lût a.s.'ın Karısının
İhâneti: 7/A'râf, 83; 66/Tahrîm, 10.
ü- Firavun'un Karısının
Teslimiyeti (Müslüman Olduğu): 66/Tahrîm, 11.
v- Kâfirler, Bâtılın
Mücadelesini Yaparlar: 18/Kehf, 56-57; 22/Hacc, 19.
y- Bütün
Peygamberlerin düşmanları Olmuştur: 25/Furkan, 30-31.