Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Bireylerin İstihlâfı/Halife Kılınması

bb-
Bireylerin İstihlâfı/Halife Kılınması:Bu tür istihlâf, devlet başkanları
için söz konusudur. Bireylerin istihlâfı bağlamında Hz. Davud örnek verilir:
"Ey Davud! Şüphesiz seni, yeryüzünde halife (hükümran, iktidar sahibi)
kıldık. Öyleyse, insanlar arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma. Yoksa
seni Allah yolundan saptırır. Doğrusu, Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü
unutmalarına karşılık çetin azap vardır." (38/Sâd, 26). Bu ayet, iktidar
sahiplerinin kendi arzu ve heveslerine, istek ve tutkularına göre değil; adalet
esaslarına göre yönetmelerini açıkça vurguluyor. Bilindiği üzere Hz. Davud, dinî
ve siyasî otoriteleri birleştiren, hem bir peygamber, hem de İbranilerin başında
bir hükümdardı (Bkz. 2/Bakara, 246-250).

Bireylerin istihlâfı için, ayrıca
imam (2/Bakara, 124) ve melik (5/Mâide, 20) kelimeleri de kullanılır.
Kur'an-ı Kerim'de halife kavramı, yalnızca Hz. Davud için siyasi bir içerikle
kullanılmıştır. Devlet ve toplulukların istihlâfı ise, ancak siyasi iktidar ve
nesil değişikliği çevresinde siyasi-sosyal bir anlam kazanır. İslam siyasi tarih
ve edebiyatında halife kelimesi, bu kavramlarla bağlantılı olarak
terimleşmiştir. (7)