Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Halifenin Görevleri

Halifenin Görevleri


Halifenin GörevleriAllah'ın hükümlerini tatbik etmek,

Namazları, özellikle Cuma ve Bayram
namazlarını kıldırmak,

Zekât ve diğer vergileri toplamak,

Kadıları (hâkimleri) ve valileri tayin
etmek,

İslam devletinde yaşayan fertlerin
malını, canını, dinini, ahlâkını, neslini korumak.

İslam devletinin sınırların korumak,
cihadı tanzim etmek,

Orduları hazırlamak, seferberlik emri
vermek, komutan tayin etmek ve gerekirse komutanlık yapmak,

İslam devleti içinde zulme uğrayanlara
veya ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek,

İslam devletinde yaşayan fertler
arasındaki ihtilafları çözmek ve fitneleri engellemek.

Hz. Peygamber, hayatta olduğu sürece
peygamberlik görevinin yanı sıra devlet başkanlığını da şahsında toplamıştı. Bu
nedenle Hz. Peygamber hayatta iken, kurulan ilk İslam devletinin başkanını
belirlemek gibi bir problemle karşılaşılmış değildi. Diğer taraftan
Peygamberimiz, kendisinden sonraki halifeyi belirleyen herhangi bir söz de
söylememişti. Durumun böyle olması nedeniyle Hz. Ebu Bekir (r.a.) halife
seçilene kadar bazı farklı görüşlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu
durumlar geçici ve oldukça kısa bir süre için sözkonusu olmuş; bir müddet sonra
unutulup gitmiştir. Yani bu görüş ayrılıkları Hz. Peygamber'in vefatından sonra
Hz. Ebu Bekir halife seçilinceye kadar devam etmiş ve onun seçilmesiyle son
bulmuştur. Hz. Ebu Bekir, halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları
söyledi:

?İnsanlar! Sizin en iyiniz olmadığım
halde başınıza getirildim. İyi davranırsam bana yardımcı olun; saparsam düzeltin
beni. Doğruluk emanet, yalan hiyanettir. İçinizdeki güçsüz, hakkını alıncaya
kadar benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki güçlü de, Allah'ın izniyle hakkı ondan
alınıncaya kadar benim yanımda zayıftır. Sizden kimse cihadı terketmesin; çünkü
onu terkeden bir kavmi, muhakkak Allah zillete düşürmüştür. Allah'a ve Rasülüne
itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'a âsi olursam, bana itaatınız
gerekmez!? Hilâfet kurumunda bu ilk mesaj, bir yandan onun kişiliğini ve görev
anlayışını dile getirirken; bir yandan da, ?hilâfet?in hangi temellere
dayandığını ve varlık gayesini açıklamaktadır.