Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

a- Allah'ın Kevnî Hâkimiyeti

a



a- Allah'ın Kevnî
Hâkimiyeti:


Allah, bu kâinatın biricik
yaratıcısıdır. Gördüğümüz, göremediğimiz; bildiğimiz, bilemediğimiz her şeyi
yaratan, mutlak yaratıcı O'dur. O'ndan başka yaratan yoktur. O aynı zamanda
yarattıklarının Müdebbir'i, Rabbi ve Mâlikidir. Kâinatın kanunlarına, varlık
âlemindeki bu düzenin işleyişine O'ndan başka hiçbir kimse müdâhalede bulunamaz;
O'nun irâdesine aykırı hiçbir şey gerçekleştirilemez:
?De ki: Düşündünüz mü hiç;
eğer Allah, üzerinize geceyi tâ kıyâmet gününe kadar aralıksız sürdürse
Allah'tan başka size ışık getirecek bir başka ilâh var mıdır? Hâlâ işitmeyecek
misiniz? De ki: Düşündünüz mü hiç, eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyâmet gününe
kadar aralıksız devam ettirse, içinde dinleneceğiniz geceyi Allah'tan başka
getirecek bir başka ilâh var mıdır? (28/Kasas, 71-72)