Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın İndirdiğiyle Hükmetme

AllahAllah'ın
İndirdiğiyle Hükmetme:


"Şeriat", Kur'an ve sünnette
geldiği şekliyle değişmeyen ve kaynağı vahiy olan dindir. Bu anlamda, Kur'an ve
sünnet dinin asıllarıdır. Allah'ın hâkimiyeti, bilfiil, ilâhî teşrîde ve
şeriatin içerdiği emirler, yasaklar ve kendisine inanan toplum açısından
uygulanması ve uyulması gerekli hükümlerde geçerlidir. Kendinden çıkarılan
kanunlar ve ictihadlar ve gereğine göre hüküm verme şeklinde şeriati anlatma,
son tahlilde, şeriatin hükmünü kanun kalıbına dökücü yasama faâliyeti
anlamındaki düzenlemeleri uygulayan, bu düzenlemeye uygun olarak yargılama yapan
ve hükümlerini yürüten insanların elindedir.[1]


[1]
Nevin A. Mustafa, İslâm Düşüncesinde Muhâlefet, 80, 87-88