Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

e- Siyâsal Hâkimiyet

e

e- Siyâsal
Hâkimiyet:

Kanunî hâkimiyete siyasal
alanda yürürlük kazandırmak ve onun geçerliliğini sağlamak olarak tarif
edebileceğimiz ?siyasal hâkimiyet?i elinde bulunduran makama İslâm'da ?hilâfet?
denilmektedir. Şânı yüce Allah, ilk insan -ve dolayısıyla onun soyundan gelecek
olanları da- yeryüzünde halife olarak yaratmıştır (2/Bakara, 30; 35/Fâtır, 39).
Halifelik, başkasının yerine, onun adına görev yapmak veya tasarruflarda
bulunmak demektir. Halife ise, başkası tarafından kendi adına iş görmek üzere
görevlendirilen kişiye denir. İşte bu mânâda bütün insanlar Allah'ın tâyin
ettiği yeryüzünün halifeleridir. Allah'ın hükümlerinin uygulanmasının ise
belirli bir yapılanmayı gerektireceği açıktır. İşte bu yolla Yüce Allah'ın
hükümleri yürürlük kazanır ve siyasal hâkimiyeti uygulama alanı bulur.