Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Uhrevî Hâkimiyet

bb- Uhrevî
Hâkimiyet:


Bütün olay, nimet ve
cezalarıyla âhiret hayatı da Allah'ın mutlak hâkimiyeti içerisindedir. Kur'ân-ı
Kerim, Yüce Allah'ın âhirette tecellî edecek olan mutlak hâkimiyetine dair
sayılamayacak kadar çok buyruk ihtivâ eder.
?Kâfir olanlar, kendilerine
kıyâmet gelip çatıncaya, yahut kısır bir günün azabı gelinceye kadar o
Kur'an'dan şüphe içindedirler. O gün mülk Allah'ındır; onlar arasında O hüküm
verir...? (22/Hacc, 55-56)
?O günde onlar
(kabirlerinden) çıkacaklardır. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. ?Bu gün
mülk (hâkimiyet ve her şeyin mutlak sahipliği) kimindir?' (diye sorar.) Kahhâr
ve tek olan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığı ile karşılık verilecektir.
Zulüm yoktur. Bugün Allah hesabı çarçabuk görendir.? (40/Mü'min, 16-17)