Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

MÜSTEKBİR.. Müstekbirlerin Özellikleri

MÜSTEKBİR


MÜSTEKBİR
Müstekbirlerin Özellikleri:
Yeryüzünde haksız yere istikbar
edenlere (büyüklük taslayanlara) müstekbir adı verilir.
Bunlar, kendilerinde bir üstünlük olmadığı halde
büyüklük duygusuna kapılıp, doğru yoldan çıkan kimselerdir. Zayıf
karakterlidirler, ama bu yönlerini insanlara karşı böbürlenerek gidermeye
çalışırlar.

Esasen Allah ?ekber/en büyük' olduğu için
istikbar-büyüklük hakkı da O'nundur. ?kibriya-büyüklük' sıfatına sahiptir. (Câsiye,
37) Ancak bir takım insan bu gerçeği görmezler. Ellerinde dünya malı, güç ve
kuvvet vardır, belki de iktidar makamındadırlar. Onlar, bu tür şeylere büyüklük
duygusuna düşerler. ?Biz her şeye sahibiz' anlayışı taşırlar. Sahip oldukları
şeylerin kendilerine yettiğini, Allah'a muhtaç olmadıklarını, her şeye güç
yetirebileceklerini varsayarlar. Bu duygular yüzünden yeryüzünde haddi aşarlar,
başkalarına hükmetmeye ve onları kullanmaya yeltenirler. Kimileri ilâhlığa
soyunur, rabblik taslamaya başlar. Bu şüphesiz azgınlığın son noktasıdır.

Müstekbirler, zayıf bırakılmışları (müstez'af
olanları) sömürürler. Onların boyun eğmişlikleri üzerine iktidarlarını
sürdürürler. Onların emeği ve kanı üzerine saraylar yaparlar. Onların
hizmetlerine ve kölelikleri sayesinde eğlence, zevk ve sefa içinde ömür
sürerler. Müstekbirler, zor kullanarak, zulmederek, hile ve tuzaklarla insanlara
üstünlük sağlarlar.

Kur'an'da ilginç bir örnek anlatılmaktadır:?Gökte
olanlar, yerde olan yürüyenlerden bir kısmı ve melekler Allah'a secde ederler.
Onlar asla istikbar etmezler (büyüklük taslamazlar)? (Nahl, 49) Halbuki
müstekbirler, Allah'ın âyetlerine karşı kibirlenirler ve onları yalanlarlar. (A'raf,
36) Içlerinde sakladıkları büyüklenme hastalığı yüzünden Allah'a kulluktan, O'na
itaat etmekten yüz çevirirler.

[1]

[1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 443. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.