Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Uhrevî Azap ve Cehennnem

Uhrevî Azap ve CehennnemUhrevî Azap ve
Cehennnem:
Şeytanî bir dürtü olan istikbâr, insanı kötü
eylemlere sürükleyerek, biraz önce belirtilen dünyevî azap ve sıkıntılardan ayrı
olarak, âhiret hayatını da zindana çevirmektedir. İman edenlere ödülleri,
Allah'a kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara cezaları verilecektir:
?Mesih de, Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla
çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve istikbâr eder/büyüklük taslarsa,
bilsin ki O, hepsini huzuruna toplayacaktır. İman edip sâlih amel işleyenlere
ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan
edecektir. Kulluğundan yüz çeviren ve müstekbirlik yapanlara/büyüklük
taslayanlara gelince, onlara elem/acı verici şekilde azap edecektir. Onlar,
kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulurlar
(Kendilerini Allah'ın azabından kurtaracak bir kimse bulamazlar).? (4/Nisâ,
173)

İstikbâr ederek büyüklük taslamış şımarık
zenginlerin feryadı, âhirette onlara hiçbir yarar sağlamaz: ?Sonunda, refah
ve bolluk içinde şımarık varlıklılarını azapla yakaladığımız zaman feryad
ederler. Onlara şöyle deriz: ?Bugün boşuna feryâd edip sızlanmayın. Zira bizden
yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerimiz size okunurdu da siz, buna karşı
müstekbirce kibirlenip büyüklenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar
savurur, ağzınıza geleni söylerdiniz.? (23/Mü'minun, 64-67)

?İnkâr edenler, ateşe arzolundukları gün, onlara
şöyle denir: ?Dünyadaki hayatınızda sizin için güzel olan herşeyi harcadınız,
onların zevkini sürdünüz. Ama bugün, yeryüzünde haksız yere istikbâr edip
büyüklük taslamanızın ve yoldan çıkmanızın karşılığında alçaltıcı bir azap
göreceksiniz.? (46/Ahkaf, 20) (10)