Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Müstekbirliğin Sonucu Dünyevî ve Uhrevî Azap.

Müstekbirliğin SonucuMüstekbirliğin
Sonucu: Dünyevî ve Uhrevî Azap
Allah, müstekbirleri sevmez, kalplerini
mühürler, doğruya eriştirmez: ?Hiç şüphe yok ki Allah, onların
gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, müstekbirleri/ büyüklük
taslayanları asla sevmez.? (16/Nahl, 23) Büyüklük taslayanların kalbi
mühürlenir: ?Allah, büyüklük taslayan her zorbanın kalbini bundan dolayı
mühürler.? (40/Mü'min, 35).

Müstekbirlere Dünyevî Azap:
Çöküşe uğrayan toplumların başta gelen özellikleri istikbâr ve ona bağlı olarak
peygamberlere karşı çıkıştır. Büyüklenerek kendilerini yücelten, hem Allah'a,
hem de küçük gördükleri insanlara karşı kibirlenerek kendilerini öne çıkaran
toplumlar, büyüklenmeyle birlikte getirdikleri aşırı sosyal farklılaşma ve
çözülme, haktan sapma, şımarma, zulüm, baskı ve işkence, hoşgörüsüzlük,
toplumsal birliği bozma, ekonomik gücü tekelleştirme ve nihayet kendilerini
bunlardan vazgeçirmek için gelen peygamberi ve Allah'tan getirdiği ayetleri
alaya alıp tahkir etme gibi olumsuz davranışları yüzünden helâk edilmişler,
ortadan kaldırılmışlardır. (9)

Âd kavmi, büyüklenerek Allah'ın ayetlerini
yalanladığı için, dondurucu kasırga (sarsar) azabına uğradı (41/Fussılet,
15-16). Semûd kavmi, müstekbirliğin sonucu olarak bir sarsıntı tuttu, oldukları
yerde diz üstü çöküverdiler (7/A'râf, 77-79) Hz. Şuayb'ı ve iman edenleri tehdit
eden Medyen halkının bu müstekbirliği yüzünden bir sarsıntı tuttu, oldukları
yerde diz üstü çöküverdiler; sanki hiç yaşamamış gibi oldular, izleri bile
kalmadı (7/A'râf, 91-93). Müstekbirlerin en önemli sembol tipi olan Firavun ve
çevresi, bunun karşılığını gördü: Önce su baskını, çekirge, haşerât ve kurbağa
istilâsını ve kan musallat oldu. Bunlardan kurtulurlarsa iman etme sözü
verdikleri halde, yine sözlerinden cayarak inanmadılar; Sonunda denizde
boğuldular (7/A'râf, 132-137).

?Zâlimler, ölüm dalgaları içinde, melekler de
pençelerini uzatmış, onlara: ?Haydi (bakalım, bizim elimizden) canlarınızı
kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun ayetlerine karşı
istikbâr etmenizden/kibirlilik taslamanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile
cezalandırılacaksınız!' derken onların halini bir görsen!?
(6/En'âm, 93)