Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Sığırın Kutsallaştırılıp Ta ılaştırılması

Sığırın Kutsallaştırılıp TanrılaştırılmasıSığırın
Kutsallaştırılıp Tanrılaştırılması


Bilindiği gibi, İsrâil
oğulları, Mısır'dan çıktıktan sonra, çölde su içmek için indikleri bir vahada
ineğe tapan bir toplumla karşılaştılar. Bu toplumun Amalika kavmi olduğu
belirtilir. Tevhidi tebliğ eden Hz. Mûsâ'ya ve vahye inandıkları halde, onlar
civarın/çevrenin tesiriyle putçuluğa özenip meylettiler.
?İsrîloğullarını denizden
geçirdik, orada kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir kavme rastladılar.
Bunun üzerine: ?Ey Mûsâ! Onlara ait tanrılar gibi bizim için de bir tanrı yap!'
dediler. Mûsâ, ?Gerçekten siz câhil bir toplumsunuz' dedi. Şüphesiz bunların (Amalika
kavminin) içinde bulundukları (din) yıkılmıştır ve yapmakta oldukları da
bâtıldır. Mûsâ dedi ki: ?Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan
başka bir tanrı mı arayayım?? (A'râf: 7/138).
Zaten, kendilerini köle edip
ülkelerinden çıkaran Mısır'lıların tanrılarından biri inek anlamına gelen
Hotor'dur. Gözleriyle görüp şâhid oldukları asa ve özellikle deniz mûcizeleriyle
kendilerini kölelikten ve her çeşit zulümden kurtaran Allah'a tapmak yerine;
kendilerini köleleştiren Mısırlıların ilâhlarına tapmak gibi iğrenç bir
nankörlük işlediler.