Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Maymun

MaymunMaymun:


Maymun,
Mısır'da insan dilini anlayan kutsal bir hayvan olarak saygı görmüş, şafakta
çıkardığı sesler güneş tanrısına duâ etmesi şeklinde yorumlanmıştır. Tasvirî
sanatta bilgelik tanrısı Toth, bir maymun şeklinde yapılırdı. Maymun, hayvanlara
tapmanın geçerli olduğu hemen bütün bölgelerde kutsal sayılıp tapınılan
hayvanlardan biridir. Bununla birlikte, en çok eski Mısır'da kutsal kabul edilir.
Bilgelik tanrısı Toth'un maymun biçiminde cisimleştirilmesi bunu göstermektedir.
Maymun kültünün
en fazla Hindistan'da önem kazandığı görülür. Burada maymun, tanrı Hanuman adını
almış ve özellikle Ârî öncesi yerli halklar arasında tapınılmıştır; en büyük
tapınağının Benâres'te olduğu bilinmektedir. Ramayana destanının beşinci
kitabında maymun, ilâhlar veya kahramanlar arasında aracılık yapan tabiat üstü
güçlere sahip bir varlıktır; ayrıca Rama'ya karşı gösterdiği sadakatten dolayı
dostluğu sembolize eder. Çin halk inançlarında ise maymun, uğur getirici bir
hayvan olarak bilinir. Sun wu ?K'ung adıyla tanınan bir maymun, kahramanlıkları
dolayısıyla meşhurdur. Öte yandan maymun, çelişkili bir şekilde hilebazlığın ve
çirkinliğin de sembolü sayılır. Java'da ve komşu bölgelerde kısırlığı
iyileştirceği inancıyla maymunlara çeşitli takdimeler sunulur.