Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kur'an'ın Tercemesi yapılabilir mi?

Kur


Kur'an'ın Tercemesi yapılabilir mi?:
Bu hususta alimler farklı görüşler ileri
sürmüşlerdir. Fakat hepsinin ittifak ettikleri nokta Kur'an'ın harfi
tercemesinin yapılamıyacağıdır. Buna karşılık tefsiri tercemenin yapılacağına
izin verilmiştir. Çünkü bu tün terceme, lafzın manasını daha geniş bir sözle
mümkün olduğu kadar ifade etmektedir. Üstelik bu terceme aslının da aynı
sayılmamaktadır.Yalnız yapılan tercemenin Kur'an'ın yerine geçmeyeceği ve
Kur'an'ın değer hükmünü taşımayacağı da bilinmelidir. Kur'an-ı Kerim'in zengin
olan Avrupa lisanlarına yapılan tercümeleri bile, asıl manayı ifade etmekten çok
âcizdir (Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü,
217-218; Ali Turgut, Tefsir Usûlü ve Kaynakları, 222-223).