Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Yüsr/Kolaylık; Anlam ve Mâhiyeti

YüsrYüsr/Kolaylık;
Anlam ve Mâhiyeti
?Yüsr? zorluğun karşıtıdır; Kolaylaştırma,
kolay, hafif, hafifletme, zorluğu giderme gibi anlamlara gelir. Kur'an, bu
mânâları ifâde etmek üzere ?yüsr, yüsrâ, yesîr, meysûr ve tahfîf gibi kelimeleri
kullanmaktadir. Yüsr'ün karşıtı usr (zorluk)dür.

?Yüsr?, işin kolay olması demektir. ?Yesîr?, az
olan, kolay olan şey, hakir (değersiz) anlamlarına gelir. ?Yüsrâ?, kolay,
kolaylık, sol taraf, sol el; ?meysûr?, kolaylık, kolay kılınmış şey; ?tahfîf?,
hafifletme, yükün ağırlığını giderme gibi mânâlara gelmektedirler.

İmtihan için yaratılan insanoğlu,
denemenin gereği olarak birtakım yükümlülükleri yerine getirecek, bazı
güçlükleri göğüsleyecek, bazı zor gibi görünen ibâbetleri yapacak, nefsinin çok
arzu etmesine rağmen, sınavın bir gereği olarak bazı isteklerinden vazgeçecektir
.

Dünyada insan nefsinin hoşuna giden çok şey
vardır. Nefis onlara sahip olmak ister. Hatta onlara sahip olmak uğruna yanlış
yollara sapabilir, meşrû olmayan işlere meyledebilir. Nefis çoğu zaman Din'in
tekliflerini ağır bulur, onları yerine getirme noktasında tembellik yapar.
Nefsin, dünyalıklar peşine düşüp daha da azgınlaşması, Din'in tekliflerinden
uzaklaşıp kendi hoşuna gideceği şeyleri yapması için şeytan sürekli kışkırtıcı
bir rol üstlenir.

İmtihanın gereği bazı zorlukların, daha doğrusu
nefsin ağır bulduğu birtakım güçlüklerin olması doğaldır. Aslında Din'in
teklifleri insanın yapısına, tabiatına uygundur. Rabbimiz insana taşıyamayacağı
hiçbir yük yüklemez (2/Bakara, 286). Ancak, yeryüzünde bulunuşunun, var
olmasının sebebini anlamayıp, kendi hevâsına göre yaşamayı seçmiş kimseler;
Din'in tekliflerini ağır bulurlar. Nitekim müşrikler, kendilerinin Kur'an'a
dâvet edilmelerini çok ağır bir teklif olarak kabul etmektedirler (42/Şûrâ, 13).