Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Zulme Râzı Olmamak 

Zulme Râzı Olmamak

Zulme Râzı Olmamak

Zulüm yapana 'zâlim' , zulme uğrayana da
'mazlum' denildiğini tekrar hatırlayalım.

Zulme rızâ da zulümdür. Bir zâlimin zulmüne
engel olmak için çalışmamak, susup oturmak, onun zulmüne ortak olmak demektir.

Zulümle mücâdele yalnızca mazlumların görevi
değildir. İnsanlık onuru taşıyan, insan haklarının değerini bilen herkes zulümle
ve zulmün uygulayıcısı zâlimlerle mücâdele etmelidir.

Kur'an mü'minlere, zulme uğrayanlar uğruna
mücâdele etmeyi, hatta savaşmayı emrediyor (4/Nisâ, 75). Zulme karşı mücâdele
edenler hakhaklıdırlar ve onlara bir kınama yoktur. Ama zâlimler için en uygun
cezalar vardır (42/Şûrâ, 42).

Zulmedenler, tevbe edip zulümlerinden
vazgeçmedikçe ve hakları sahiplerine vermedikçe, kendileri için bir kuntuluş
yoktur. Zulmün sonu kötü ve çöküştür (6/En'âm, 135; 28/Kasas, 37).

Kur'an'ın insanlara gönderiliş sebeplerinden
biri de, yaptıklarından vazgeçsinler diye zâlimleri korkutmak ve tehdit etmektir
(46/Ahkaf, 12).

Bir kudsî hadisde şöyle buyuruluyor:

"Ey kullarım! Ben nefsime zulmü haram ettim, onu
sizin aranızda da haram kıldım. Öyleyse birbirinize zulmetmeyin."
(Müslim, Birr 15, hadis no: 2577, 4/1994)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:

"Üç kimsenin duâsı reddolunmaz: Oruçlunun duâsı,
orucunu açarken; adâletli yöneticinin, bir de mazlumun duâsı. Allah (cc)
mazlumun duâsını göklerin üstüne yükseltir ve o duâ için gökyüzü kapıları
açtırılır.

Allah teâlâ da: 'İzzetime andolsun ki, bir süre
sonra da olsa sana yardım edeceğim' buyurur."
(Tirmizî, Deavât 129, hadis no: 3598, 5/578)

Allah'a ve peygamberine itaatsizlik, zulmün
görüntüsü ve isbatıdır. Şüphesiz ki ölçüyü (hükmü ve ilkeleri) Allah ve
Rasûlünden almayanlar, onların hükümleriyle hükmetmeyenler zulme mutlaka
bulaşırlar.

"Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Her kim Allah'a
ve Rasûlüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan Cennetine kabul edecektir.
Kim de Allah'a ve Peygamberine itaatsizlik eder ve O'nun sınırlarına (İslâm'ıın
ölçülerine) tecâvüz ederse, onu sonsuza kadar kalmak üzere ateşe atacaktır."
(4/Nisâ, 13-14)

Allah'ın sınırlarına da ancak zâlimler tecâvüz
ederler (65/Talâk, 1).

(Zâlimler kimlerdir, kimlikleri nasıldır, kim
nasıl yaparsa zulüm olur, zâlimlerin durumu nasıl olacaktır, Kur'an zâlimler
hakkında neler söylüyor? Bu gibi soruları 'zâlim' maddesinde cevaplandırmaya
çalıştık.)

Kur'an'ın zâlimler hakkında tehdit edici bir
uyarısı şöyle:

"Zulmedenler nasıl bir inkılâpla
devrileceklerini (yakında) bileceklerdir!"
(26/Şuarâ, 227)

Onurlu insanların tavrı şu olmalıdır:

"Kim olursa olsun, mazluma
yardım etmek; kimden gelirse gelsin, zulme karşı olmak."