Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Allah'ın Vaadi

AllahAllah'ın
Vaadi:

Allah, huzuruna
mümin olarak gelecekler için içlerinde ebedi olarak kalacakları cenneti vaat
etmiştir. Allah'ın vaadi ise şüphesiz ki gerçekleşmesi kuşku götürmeyen, en
kesin sözdür. Böylece kesin bir bilgiyle inananlar, bu vaadin gerçekleşeceğinden
asla kuşkuya kapılmaz ve mümin olarak canlarını teslim ettikleri takdirde
günahlarının bağışlanarak cennete kabul edileceklerini bilirler. Bir ayette
şöyle geçer:
"Adn
cennetleri (onlarındır) ki, Rahman (olan Allah, onu) kendi kullarına gaybtan
vaadetmiştir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir."
(Meryem: 19/61)
Allah'ın
kendilerine cenneti vaat etmiş olması, müminleri tarifsiz bir sevinç ve coşkuya
sürükler. Onlar, Allah'tan daha çok sözüne sadık kimse olmadığını, O'nun salih
kulları için cenneti istediğini ve onları buraya mirasçı kıldığını
bilmektedirler. Allah'ın cenneti vaat etmesiyle ilgili bir başka ayet şöyledir:
"Şimdi
kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz, dolayısıyla ona kavuşan kişi, dünya
hayatının metaı ile metalandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba uğramak için)
hazır bulundurulan kişi gibi midir?" (Kasas: 28/61)
Bu ayetten de
açıkça anlaşıldığı gibi, Allah'ın bir vaadde bulunması, buna kavuşmak için
kesinlikle yeterlidir. Allah kimlere cenneti vaat etmişse, bunlar Allah'ın
izniyle sonsuz nimetlere kavuşacaklardır. Müminler de cennete girdiklerinde bu
durumu ikrar edecek ve Allah'a şöyle şükredeceklerdir:
"Dediler ki:
Bize olan vaadinde sadık kalan ve bizi bu yere mirasçı kılan Allah'a hamd olsun
ki, cennetten dilediğimiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) amellere bulunanların
ecri ne güzeldir." (Zümer: 39/74)
Dünya hayatında
çeşitli kereler müjdelenmiş ve Allah tarafından cennet vaat edilmiş müminler,
yaşamlarının sonunda umut ettiklerine kavuşacaklardır. En sonunda o beklenen an
gelir. Bir müminin hayatı boyunca tefekkür ettiği, kavuşabilmek için dua ettiği
ve layık olabilmek için vargücüyle çalıştığı yer, "kalınacak yerlerin en
hayırlısı" ve "Allah katındaki asıl varılacak güzel yer"dir cennet. Müminler
için hazırlanmış ve onlara sunulmak üzere kapıları açılmıştır. Müminlerin
cennete girişleriyle ilgili bir ayet bu eşsiz manzarayı şöyle tarif eder:
"Onlar Adn
cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından salih
davranışlarda bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melekler onlara her bir
kapıdan girip (şöyle derler:) "Sabrettiğinize karşılık selam size. (Dünya)
Yurdun(un) sonu ne güzel." (Rad: 13/23-24)
Onlar cennette
"esenlik dileği ve selamla" (Furkan: 25/75) karşılanacak ve "Oraya
esenlikle ve güvenlikle" (Hicr: 15/46) gireceklerdir. Yapılacak tek şey
kalmıştır: Sadece müminler için hazırlanmış ve türlü nimetlerle donatılmış bu
sonsuz yurdun güzelliklerini keşfetmek.

[1]

[1]
Harun Yahya, Mü'minlerin Asıl Yurdu
Cennet, Vural Yayınları: