Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Kolay Hesap

Kolay Hesap

Kolay Hesap:

Bir önceki bölümde iman
edenlerin canlarının melekler tarafından güzellikle alınacaklarından bahsettik.
İşte bundan sonra hesap anı, yani insanların tüm yapıp ettikleriyle Rablerinin
huzuruna çıkacakları an gelmektedir.
Kıyametin kopmasıyla birlikte
başlayan tüm gelişmeler, dünya tarihi boyunca yaratılmış bütün insanların yeni
bir bedenle diriltilmeleri ve cehennem ateşinin çevresinde biraraya
toplanmalarıyla devam edecektir. Daha sonra tüm şahitler getirilecek, her bir
kişinin amel defteri açılacak ve herkes dünya hayatında yaptıklarından hesaba
çekilecektir. Bunların sonunda Allah müminleri rahmetiyle cehennem ateşinden
kurtararak, cennetine sokacaktır. Şimdi bu muhteşem gösteriyi ayrıntılarıyla
inceleyelim ve müminlerin kıyamet günündeki durumlarını ayetler doğrultusunda
görelim.
Sur'a ilk üfürülüş ile Kıyamet
başlamıştır. Dünya ve tüm evren, geriye dönüşü olmayan bir yokoluşa sahne
olmaktadır: Dağlar parçalanır, denizler kaynatılır, gökler yok edilir...
Sur'a ikinci kez üfürülmesiyle
birlikte insanlar diriltilir ve hesaba çekilmek üzere biraraya toplatılır.
İnkarcılar dirilmiş olmanın şaşkınlığını üstlerinden atamadan, verecekleri
hesabı düşünerek korku ve sıkıntı içine düşerler. En ufak bir ayrıntı dahi
atlanmadan, hayatı boyunca yapmış olduğu herşey kişinin ve şahitlerin gözleri
önüne serilecektir. Kafirleri öldürücü bir utanca sürükleyen bu anda müminler,
sevinçli ve coşkuludurlar. Çünkü "...O gün Allah, peygamberi ve onunla
birlikte iman edenleri küçük düşürmeyecektir..." (Tahrim: 66/8) Allah
"Elçilerine ve iman edenlere, hem dünya hayatında hem de şahitlerin (şahitlik
için) duracakları gün yardım edeceğini" vaat etmiştir. (Mü'min: 40/51)
Bu ihtişamlı "sahnede" salih
müminler, tüm hayatları boyunca yapıp-ettiklerinin yazılmış olduğu hesap
defterlerini "sağ yanlarından" alacaklardır. Bu tanım, Kuran'da "kolay" hesaba
çekilecek ve cennete sokulacak insanlar için kullanılmıştır:
Artık kitabı sağ eline verilen
kişi, der ki: "Alın, kitabımı okuyun. Çünkü ben, gerçekten hesabıma
kavuşacağımı sanmış(anlamış)tım. Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir. Yüksek
bir cennette." (Hakka: 69/19-22)
Rablerinin kendilerine vaat
ettiğine kavuşmak üzere olan müminler, o "ebedilik gününde" (Kaf: 50/34)
heyecanlı ve mutludurlar, bu durumları bir başka ayette şöyle tasvir edilmiştir:
"Artık kimin kitabı sağ
yanından verilirse. O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek. Ve kendi
yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır." (İnşikak: 84/7-9)
Hesaba çekilmeleri bittiğinde
artık müminler, kurtulmuş olmanın sevinci içinde Rablerinin söyleyeceği tek bir
söze bakmaktadırlar:
"Oraya esenlikle ve
güvenlikle girin." (Hicr: 15/46)
Bu durum başka bir ayette de
şöyle anlatılır:
"Ey
mutmain (tatmin bulmuş) nefis, Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak
dön. Artık kullarımın arasına gir. cennetime gir."
(Fecr: 89/27-30)
Artık Allah, rahmet etmiş
olduğu kullarının günahlarını da bağışlamış, kötülüklerini iyiliğe çevirmiş ve
cennete girmelerine izin vermiştir. Kendisine "cennete gir"
denilen mümin bir kişi ise, şöyle söyler:
"... Keşke
kavmim de bir bilseydi, Rabbimin beni bağışladığını ve ağırlananlardan kıldığını."
(Yasin: 36/26-27)
Bir başka
ayette Allah, cennet ehlini şöyle müjdelemektedir:
"... Bu,
doğrulara, doğru söylemelerinin yarar sağladığı gündür. Onlar için, içinde ebedi
kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vardır..."
(Maide: 5/119)
"Ey kullarım,
bugün sizin için korku yoktur ve siz mahsun olmayacaksınız."
(Zuhruf: 43/68)
Ortam da
gittikçe güzelleşmektedir,
"Cennette,
muttakiler için, uzak değildir, yakınlaştırılmıştır."
(Kaf: 50/31)
Kuran'da
bildirildiği üzere müminler için çok heyecanlı bir bekleyişten başka bir şey söz
konusu olmayacaktır: Cennete sevk edilişleriyle ona girmeleri arasında geçecek
kısa bir bekleyiş...

[1]
[1] Harun
Yahya, Mü'minlerin Asıl Yurdu Cennet, Vural Yayınları: