Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

b- Bireylerin İstihlâfı/Halife Kılınması

b

b- Bireylerin İstihlâfı/Halife Kılınması:

Bu tür istihlâf, devlet
başkanları için söz konusudur. Bireylerin istihlâfı bağlamında Hz. Davud örnek
verilir:
"Ey Davud! Şüphesiz seni,
yeryüzünde halife (hükümran, iktidar sahibi) kıldık. Öyleyse, insanlar
arasında adaletle hükmet. Hevâ ve hevese uyma. Yoksa seni Allah yolundan
saptırır. Doğrusu, Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına
karşılık çetin azap vardır." (38/Sâd, 26).
Bu ayet, iktidar sahiplerinin
kendi arzu ve heveslerine, istek ve tutkularına göre değil; adalet esaslarına
göre yönetmelerini açıkça vurguluyor. Bilindiği üzere Hz. Davud, dinî ve siyasî
otoriteleri birleştiren, hem bir peygamber, hem de İbranilerin başında bir
hükümdardı (Bkz. 2/Bakara, 246-250).
Bireylerin istihlâfı için,
ayrıca imam (2/Bakara, 124) ve melik (5/Mâide, 20) kelimeleri de
kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de halife kavramı, yalnızca Hz. Davud için siyasi bir
içerikle kullanılmıştır. Devlet ve toplulukların istihlâfı ise, ancak siyasi
iktidar ve nesil değişikliği çevresinde siyasi-sosyal bir anlam kazanır. İslam
siyasi tarih ve edebiyatında halife kelimesi, bu kavramlarla bağlantılı olarak
terimleşmiştir.[1][1]
Kur'an'da Siyasi Kavramlar, V. Akyüz, s. 130 ve devamı. Ahmet Kalkan, İslam
Akaidi: 411. Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri