Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Halifenin Görevleri

Halifenin Görevleri

Halifenin Görevleri

Allah'ın hükümlerini tatbik
etmek,
Namazları, özellikle Cuma ve
Bayram namazlarını kıldırmak,
Zekât ve diğer vergileri
toplamak,
Kadıları (hâkimleri) ve
valileri tayin etmek,
İslam devletinde yaşayan
fertlerin malını, canını, dinini, ahlâkını, neslini korumak.
İslam devletinin sınırların
korumak, cihadı tanzim etmek,
Orduları hazırlamak,
seferberlik emri vermek, komutan tayin etmek ve gerekirse komutanlık yapmak,
İslam devleti içinde zulme
uğrayanlara veya ihtiyaç sahibi olanlara yardım etmek,
İslam devletinde yaşayan
fertler arasındaki ihtilafları çözmek ve fitneleri engellemek.

Hz. Peygamber, hayatta olduğu
sürece peygamberlik görevinin yanı sıra devlet başkanlığını da şahsında
toplamıştı. Bu nedenle Hz. Peygamber hayatta iken, kurulan ilk İslam devletinin
başkanını belirlemek gibi bir problemle karşılaşılmış değildi. Diğer taraftan
Peygamberimiz, kendisinden sonraki halifeyi belirleyen herhangi bir söz de
söylememişti. Durumun böyle olması nedeniyle Hz. Ebu Bekir (r.a.) halife
seçilene kadar bazı farklı görüşlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak bu
durumlar geçici ve oldukça kısa bir süre için sözkonusu olmuş; bir müddet sonra
unutulup gitmiştir. Yani bu görüş ayrılıkları Hz. Peygamber'in vefatından sonra
Hz. Ebu Bekir halife seçilinceye kadar devam etmiş ve onun seçilmesiyle son
bulmuştur. Hz. Ebu Bekir, halife seçildikten sonra yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
?İnsanlar! Sizin en iyiniz
olmadığım halde başınıza getirildim. İyi davranırsam bana yardımcı olun;
saparsam düzeltin beni. Doğruluk emanet, yalan hiyanettir. İçinizdeki güçsüz,
hakkını alıncaya kadar benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki güçlü de, Allah'ın
izniyle hakkı ondan alınıncaya kadar benim yanımda zayıftır. Sizden kimse cihadı
terketmesin; çünkü onu terkeden bir kavmi, muhakkak Allah zillete düşürmüştür.
Allah'a ve Rasülüne itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Allah'a âsi olursam,
bana itaatınız gerekmez!?
Hilâfet kurumunda bu ilk mesaj,
bir yandan onun kişiliğini ve görev anlayışını dile getirirken; bir yandan da,
?hilâfet?in hangi temellere dayandığını ve varlık gayesini açıklamaktadır.[1][1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 414-415. Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri