Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

?Halife?liğin Siyasi Boyutu; İslâm Devlet Başkanı Olarak Halife.

Yeni Sayfa 1


?Halife?liğin Siyasi Boyutu; İslâm Devlet
Başkanı Olarak Halife

Siyasi anlamda "halife": Bey'at
sonucu mü'minler adına tasarruf (yönetme) yetkisine sahip olan ve Allah'ın
indirdiği ahkâmın adalet ve istişare ile tatbikini sağlayan kimse demektir.
Hilâfetin akdî temeli, ümmetin
halifeyi seçme hakkı bulunduğu esasına dayanır. Halife, özel bir seçim olan
bey'atla seçilir. Ehl-i Hal' ve'l-Akd denilen ümmetin seçkin temsilcileri
tarafından bey'atla seçilerek görev alır. Bu kurumun; halife küfre meyleder,
açıkça fısk olan işleri yapar, yönetimi hakkıyla icra edemeyecek duruma düşerse
halifeyi azletme (hal' etme) yetkisi vardır. Halife, şeriatı, bu seçkin
temsilcilerden oluşan organla istişare ederek icra eder. Bu organ, aynı zamanda
şûrâ organıdır.
Halifelik, bütün ümmetin
bağlılığını gerektirecek şekilde, dini ve müslümanları, tüm insanî özellikleri
korumak, sosyal hayatı idare etmek konusunda Hz. Peygamber'e halef olmak
demektir. İslâmî devlet yönetiminde olmazsa olmaz olan temel esaslar: Bey'atla
başa geçen halifelik/imamlık, adalet (Allah'ın indirdikleriyle hükmetmek) ve
şûra prensipleridir.[1][1]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 414. Ahmet
Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri