Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

HAMD.. Hamd; Anlam ve Mâhiyeti

HAMD

HAMD

Hamd; Anlam ve
Mâhiyeti

Hamd, sözlükte iyilik,
güzellik, üstünlük ve erdemlilikle niteleme (medhetme) ve övme manasına gelir.
Terim olarak, bütün medih türlerini içerip sevgi ve tazimle Allah'a yönelen övgü
ve şükrü ifade eder. Hamd, Allah'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini,
O'na şükürlerini bildirmeleri demektir. "El-hamdü lillâh" sözüne "hamdele"
denir.[1]

?Hamd'; bir nimetin veya
güzelliğin kaynağı ve sahibi olan gücü, övgü ve yüceltme sözleriyle anmaktır.
Bir başka deyişle ?hamd', isteğe bağlı bir iyiliğe veya onun başlangıç noktası
olan bir yardıma karşı, gönül açıklığı ile o iyiliğin sahibine saygı ifade eden
bir övgü sözüdür.
Bunda hem nimet sahibini övmek,
hem şükretmek, hem de yüceltme anlamı vardır. ?Hamd', bir çeşit övmek veya
övülmek, iyi bir övüş veya övülüş, güzel bir övücü veya övülen olmak gibi
anlamları da kapsayan bir sözdür.[2]


[1]
Ahmet Kalkan, Kur'an Kavram Tefsiri.

[2]
Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 345.