Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Tarihte Hicret Hz. İbrahim (a.s.)'in Hicreti

Tarihte Hicret

Tarihte Hicret:


Hz.
İbrahim (a.s.)'in Hicreti:

Hz.
İbrahim, kendi kavmine Allah'ın dinini anlatmada hiç bir engel tanımamış,
Nemrut'un zorbalığına boyun eğmemiş, bir bir işkencelere maruz kalmasına rağmen
yolundan dönmemiştir. Fakat O'nun bütün gayretleri bir netice doğurmamış ve
toplumunu küfür bataklığından çekip almamıştır. Artık netice belli olmuştur;
kavmi kendi doğrultusunda gitmektedir. Hz. İbrahim de tevhid üzere yoluna devam
etmektedir.
Hz.
İbrahim kavminin iman etmesine imkân ve ihtimal kalmadığını anlarınca, sapıklık
ve küfür diyarından uzak kalmak amacıyla, her şeyiyle yalnız Allah'a kulluk
edebilmek için hicret etmiştir (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân
Dili, II/1437).
Hz.
Peygamber (s.a.s) de şöyle buyurmuştur:

"Her kim diniyle bir yerden bir yere hicret ederse, gittiği yer bir karış yer de
olsa Cennet'te İbrahim ve Muhammed (s.a.s) onun arkadaşı olur."