Kavramlar Ansiklopedisi | Kategoriler | Konular

Ashab-ı Kehf'in Hicreti

Ashab


Ashab-ı Kehf'in Hicreti:


Batıl düzenler, gerçekten Hakk'a inananlara hayat hakkı tanımak istemezler.
Onlar gerektiğinde bütün zulüm mekanizmalarını inananların aleyhine
çalıştırmaktan geri durmazlar. Çünkü, yarasanın ışıktan ürktüğü gibi, onlar da
inananların gerçekleri ve mutlak doğruları gözleri önüne sermeleri böylece kendi
menfaatlerinin ortadan kalkmasından, ilahlık davalarının sahteliğinin ortaya
çıkmasından, sömürü çarklarının durmasından endişelenirler, korkarlar. Tarih
boyunca inananlara zâlim düzenler eliyle yapılan zulüm, baskı ve şiddetin asıl
nedeni budur. Bugün yeryüzünün her bölgesinde müslümanlar üzerindeki baskı ve
terör bundan kaynaklanmaktadır.

Kur'ân-ı Kerîm, Ashâb-ı Kehf'ten: "Rablerine inanan gençler" (el-Kehf,
18/13) olarak söz etmektedir. Bunun üzerine; "Allah da onların hidayetlerini
artırmıştı". Ashâb-ı Kehf'in, kavimleri Allah'tan başka tanrılara taptıkları
için onlardan uzaklaşmalarını Kur'ân övgüyle anlatmaktadır. Onlar bu
davranışlarıyla doğru yolu bulman ve Allah'ın rahmetine kavuşmayı gaye
edinmişlerdi.

"... Şunlar, şu bizim kavmimiz, Ondan (Allah'tan) başka tanrılar edindiler.
Bunların üzerine bari açık bir delil getirseydiler ya? Artık yalan yere Allah 'a
karşı iftira edenlerden daha zâlim kimdir?' dediklerinde, onların kalplerini
(sabır ve sebat ile hakka) bağlamıştık. (Birbirlerine şöyle demişlerdi:)
?Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapmış olduklarından ayrıldınız, o
halde mağaraya (çekilip) sığının ki; Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin,
işinizden de size fayda hazırlasın. " (18/Kehf, 14, 16).

Böylece onlar, zâlim bir toplum içinde yaşayıp, dinlerini açığa vuramamaktansa
mağaraya çekilip orada inançlarını yaşamayı tercih etmişler ve son derece az
oldukları için, mevcut düzene karşı duramayacaklarını anlamış bulunuyorlardı.